,

فرآیند شستشوی ورق اسیدشویی + شرح مراحل نورد

ورقه های فولاد هنگامی که از نورد گرم خارج می شوند اگر سطح فولاد د…